Barański Art Space oferuje zajęcia muzyczno- ruchowe, które umuzykalniają w każdym okresie życia, wspomagają naturalny proces rozumienia muzyki, takie zajęcia ułatwiają tworzenie oraz improwizowanie i rozwijają zdolność komunikowania.

Aktorstwo i wokal rozwijają zmysł estetyki, kreatywność, a także przekazują wiedzę z zakresu historii sztuki. Zajęcia teatralne dają możliwość do szeroko rozumianego życia kulturalnego. Takiego rodzaju zajęcia mają pozytywny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny pełnią funkcję pewnego rodzaju terapii. Program nauczania w BAS jest bogaty w zajęcia artystyczne, m.in. śpiew i aktorstwo, dzięki takim zajęciom, każdy może wyrazić swoje uczucia, co poprawia komunikację interpersonalną, umiejętność pracy w grupach. Sztuka jest formą relaksu i odskocznią od codziennego życia. Szkoła wszechstronnie rozwija twórczą osobowość,odkrywa pasję i zainteresowania. Kładzie nacisk na nawiązanie więzi w grupach.

WROĆ DO STRONY

KONTAKT