WRÓĆ DO OFERTY

wokal
musicalowy

Nauka techniki śpiewu musicalowego obejmuje ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające aparat mowy,
dykcję oraz indywidualnie dobrane ćwiczenia wokalne, poszerzające siłę i skalę głosu. Zajęcia budują
poczucie własnej wartości, pomagają wyrażać emocje, czy nawet wyrzucać je z siebie. Ponadto mają
ogromny wpływ na samopoczucie, poprawiają nastrój, pozwalają wyciszyć się lub wręcz przeciwnie,
dodać sobie więcej energii!

WROĆ DO STRONY

KONTAKT